Praktische Informatie

Stichting de Muze is een stichting zonder winstoogmerk. Op muziek gebied werken we samen met docenten die een studie in het muziek maken hebben gevolgd van Rockacademie, Schumannacademie tot Conservatorium. We werken met lage gages zodat de stichting zichzelf voldoende kan bedruipen. Om de extra activiteiten te bekostigen zijn we afhankelijk van sponsoren en particuliere fondsen.

Dankzij onze vrienden en vrijwilligers

Vrijwillige bijdragen van vrienden ( o.a. leerlingen) en particuliere fondsen en sponsoring van bedrijven maakt dit allemaal mogelijk. En dankzij de inzet van de docenten en de leerlingen kunnen we allemaal onbezorgd op zoek gaan naar onze eigen inspiratie. Wilt u ons ook steunen? Graag!  ( link)

Ambities

Onze docenten streven ernaar om 20% van hun leerlingen ( jonger dan 21 jaar) gesubsidieerd onderwijs te geven, volledig dan wel gedeeltelijk. Hierbij hanteren we een inkomensnorm om vast te stellen of u hiervoor in aanmerking komt. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan komt de betreffende docent bij u thuis langs voor een gesprek. Stelt u zich ook de vraag: Wat kunt u voor de stichting betekenen? Want dit initiatief is alleen realiseerbaar op het moment dat iedereen op zijn eigen manier iets toevoegt.

De 80% zorgt er voor dat de 20% kunnen leren een instrument te bespelen. Uiteraard wordt er geen informatie gegeven wie bij welke groep hoort. Want ook van de 80% groep wordt gevraagd waar ze de stichting mee kunnen/ willen helpen.

Lesvormen

Naast de reguliere lessen worden er voor de leerlingen gratis workshops gegeven. De workshops hebben tot doel de leerlingen verder te stimuleren op verschillende fronten. Van muziekgeschiedenis, harmonieleer, akkoordenleer tot aikido of schilderen voor de tieners. Van muziek samenspeel spelletjes tot orkestproject voor de jongeren. Heeft er iemand binnen de stichting een idee voor een workshop dan gaan we hiermee aan de slag. Samen ontwikkelen we elkaar.

Aanbod

De stichting is sinds januari 2016 actief en altijd op zoek naar docenten die onze visie delen en daar ook actief in willen participeren. Ben jij zo’n docent of wil je een workshop geven aan de deelnemende leerlingen? Neem dan contact op via contactformulier. Voorwaarde voor deelname als docent.

– In aanmerking komen muzikanten die een studie muziek hebben gevolgd.

– Ervaring hebben met lesgeven aan leerlingen tussen de 6 en 21 jaar.

– Dienen de Nederlandse taal te beheersen

Tarievenlijst Stichting de Muze voor de instrumentale en vocale muzieklessen

( cursisten jonger dan 21 jaar) 2020-2021

Op het moment geven onze docenten de muzieklessen online of bij u aan huis.

Wilt u weten wat het voor u kost om een professionele muziekles aan huis te hebben?

Mail naar info@stichtingdemuze.nl

* welke lesduur is mogelijk? vraag naar de mogelijkheden

** reductie op het tarief is mogelijk middels een aanvraag bij het Jeugdcultuurfonds Zeeland

*** jaartarief is inclusief de 5% korting

Share This